Yayınlar

YAYINLARIM

TEZLER

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı: Otizmde yaşam kalitesi anketi-ebeveyn sürümünün Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hatice AKSU

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Sıçanlarda oluşturulan depresyon modelinde fluoksetin ve allopürinolün etkisinin değerlendirilmesi

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Turhan DOST

Doktora Tez Başlığı: Nöroblastoma Hücre Kültüründe Glutamat Aracılı Oluşturulan Nörotoksisiteye Oksitosinin Etkileri

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Kamil VURAL, Prof. Dr. M. İbrahim TUĞLU

 

MAKALELER

Uluslararası SCI (Science Citation Index)- Expanded indekslerince taranan dergilerde yayımlanan tam metin özgün makale

 1. Gürbüz Özgür B, Aytaç H. Outcomes of Autism Spectrum Disorder Screening and Follow-Up Program in a Sample of Turkey. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology – PCP. 2020; 30(3): 241-247.
 2. Gürbüz Özgür B, Aksu H, Eser E. Validity and reliability of the Turkish version of the knowledge about childhood autism among health workers questionnaire. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology. 2019;29(4):765-773.
 3. Ercan ES, Polanczyk G, Akyol Ardıç U, Yuce D, Karaçetın G, Tufan AE……Gürbüz Özgür B… The prevalence of childhood psychopathology in Turkey: a crosssectional multicenter nationwide study (EPICPAT-T). Nordic Journal of Psychiatry 2019; 73(2):132-140.
 4. Karaçetin G, Arman A, Perdahlı Fiş N, Demirci E………. Gürbüz Özgür B… Prevalence of Childhood Affective disorders in Turkey: An epidemiological study. Journal of Affective Disorders 2018;238(May):513-521.
 5. Gürbüz Özgür B, Aksu H, Eser E. Factors affecting quality of life of caregivers of children diagnosed with autism spectrum disorder. Indian J Psychiatry. 2018; 60:278-85.
 6. Güleş Z, Aksu H, Gürbüz Özgür B. DEHB’li çocukların anne-babalarının aleksitimi, depresyon ve çocukluk çağı DEHB belirti düzeylerinin incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2018(19):411-418.
 7. Tosun A, Gürbüz Özgür B, Aksu H, Kaynak Türkmen M. The long term neurodevelopmental outcomes of infants born full term with low birth weight. The Turkish Journal of Pediatrics .2017: 59;169-176.
 8. Karakoc Demirkaya S, Aksu H, Gürbüz Özgür B. A retrospective study of long acting risperidone use to support treatment adherence in youth with conduct disorder. Clinical Psychopharmacology and Neuroscience. 2017;15(4):328-336.
 9. Gürbüz Özgür B, Aksu H, Kara M. Investigation of the relationship between monoamine oxidase A enzyme gene polymorphism and the development of conduct disorder in sexually abused cases. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2017;18(6):536-542.
 10. Gürbüz Özgür B, Aksu H, Eser E. Turkish validity and reliability of quality of life in autism questionnaire-parent version. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2017;18(4):344-352.
 11. Gürbüz Özgür B, Aksu H, Yılmaz M, Karakoc Demirkaya S. The Probable Role of Adrenomedullin and Nitric Oxide in Childhood Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nordic Journal of Psychiatry. 2017;71(7):521-524.
 12. Özgür E, Gürbüz Özgür B, Aksu H, Cesur G. The effect of congenital and postnatal hypothyroidism on depression like behavior in juvenile rats. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2016;8(4):439-444.
 13. Özgür E, Aksu H, Gürbüz Özgür B, Başak HS, Eskiizmir G. Attention deficit hyperactivity disorder and other disruptive behavior disorders are risk factors for recurrent epistaxis in children: A prospective case-controlled study. The Turkish Journal of Pediatrics. 2016;58:291-296.
 14. Aksu H, Günel C, Gürbüz Özgür B, Toka A, Basak HS. Effects of Adenoidectomy/Adenotonsillectomy on ADHD Symptoms and Behavioral Problems in Children. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2015;79(7), 1030-1033.
 15. Gürbüz Özgür B, Aksu H, Birincioğlu M, Dost T. Antidepressant-Like Effects Of The Xanthine Oxidase Enzyme İnhibitor Allopurinol In Rats. A Comparison With Fluoxetine. Pharmacology Biochemistry And Behavior. 2015;138, 91-95.
 16. Aksu H, Karakoç Demirkaya S, Gürbüz Özgür B, Gün B. Evaluation Of Child and Adolescent Forensic Cases Within One Year in Aydin City, in Turkey. Anatolian Journal Of Psychiatry. 2013;14(4), 369-377.

Uluslararası SCI (Science Citation Index)-Expanded indekslerince taranan dergilerde yayımlanan editöre mektup, özet, vaka takdimi vb.

 1. Sevincok L, Aslan Kunt D, Gürbüz Özgür B. Compulsive Behaviors Related to Rasagiline A Case Report. Journal of Clinical Psychopharmacology. 2014;34(4), 529-530.

 

Uluslararası diğer indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam metin özgün makale

 1. Özgür E, Gürbüz Özgür B. Health-related quality of life based on KIDSCREEN-52 in stuttering children and adolescents. ENT Updates 2020;10(3):430-438.
 2. Gürbüz Özgür B, Özgür E. An Analysis of Sociodemographic and Clinical Characteristics in Children and Adolescents Diagnosed with Childhood Onset Speech Fluency Disorder. ENT Updates 2019;9(3): 185-190.
 3. Gürbüz Özgür B, Aksu H, Karakoç Demirkaya S. Çocuk ve ergen psikıyatrisine evlilik izni için yönlendirilen ergen olguların ruhsal değerlendirmesi ve sosyodemografik özellikleri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2019:26(1):23-31.
 4. Gizem Demir H, Gürbüz Özgür B, Avcil S, Karakoç Demırkaya S. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozuklugunda Otizm Spektrum Bozukluğu Belirtilerinin İncelenmesi. Social Sciences Studies Journal 2019;5(29):410-417.
 5. Yasin A, Aksu H, Özgür E, Gürbüz Özgür B. Speech and language delay in childhood: a retrospective chart review. ENT Updates 2017;7(1):22–27.
 6. Erge D, Uysal P, Aksu H, Avcil S, Gürbüz Özgür B, Demir F, Kurt Ömürlü İ, Dede Ş. Psychological Status of Adolescents with Respiratory Allergic Diseases and Their Caregivers. Meandros Med Dent J 2016;17(3), 120-128.

 

Uluslararası diğer indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan editöre mektup, özet, vaka takdimi vb.

 1. Gürbüz Özgür B, Aksu H, Tosun AF. Comorbid obsessive compulsive disorder in a child with tuberous sclerosis complex. Psychiatry and Behavioral Sciences 2018:8(3):142-144.
 2. Gürbüz Özgür B, Eser E. Adaptation of the Knowledge about Childhood Autism among Health Workers (KCAHW) Questionnaire aimed for Usage in Turkey. North Clin Istanb 2021:8(2):199-200.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan tam metin özgün makale

 1.  Karakoç Demirkaya S, Aksu H, Taş K, Gürbüz Özgür B. Nörogelişimsel psikiyatrik bozuklukların doğum mevsimi ile ilişkisinin incelenmesi. SDÜ Tıp Fak Derg 2016;23(3), 81-86.
 • 2. Karakoç Demirkaya S, Aksu H, Yılmaz N, Gürbüz Özgür B, Eren E, Avcil S. Sociodemographic Characteristics And Diagnoses Of Individuals Referred to a Child and Adolescent Psychiatry Outpatient Clinic of a University Hospital. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi/Journal Of Adnan Menderes University Medical Faculty, 2015; 16(1), 4-8.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan derleme

 1. Aksu H, Gürbüz Özgür B. Çocuk ve Ergenlerde Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Kliniği, Tanı ve Ayırıcı Tanısı. 2015; 8(3); 46-51.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan editöre mektup, özet, vaka takdimi vb.

 1. Karadiş KC, Gürbüz Özgür B, Aksu H. Çocuk olguda risperidon tedavisine bağlı gelişen priapizm. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2017;24(1):55-57.
 2. Gürbüz AB, Aksu B, Gürbüz Özgür B. Erken Tanı Alan Otizm Spektrum Bozukluğu: Aile Hekiminin Rolü. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2016;20(3), 105-108.

 

 

KİTAPLAR

Uluslararası yayınevleri ya da kuruluşlarca basılmış kitapta bölüm yazarlığı

 1. Tunagür MT, Gürbüz Özgür B. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda yapılacak tetkikler ve psikometrik testler. Toros F, Güler Aksu G, editör. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgili her şey. Akademisyen Kitabevi: Ankara. 2019. p.371-9.

Ulusal yayınevleri veya kuruluşlarca basılmış kitapta bölüm yazarlığı

 1. Gürbüz Özgür B, Aksu H. Ergenlik ve Cinsellik: Romantik İlişkiler, Cinsel Davranış ve Ergen Gebeliği. Bildik T, editör. Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.13-6.
 2. Özbek MM, Gürbüz Özgür B. Telepsikiyatri Ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu. Bildik T, editör. Dijital Psikiyatri. Ankara; Türkiye Klinikleri; 2022 (basımda).

 

Yabancı dilden kitapta bölüm çevirmenliği

 1. İyi Düşün İyi Hisset. Paul Stallard. Gökçen C (Çev. Ed) içinde “İçselleştirme sorunları için BDT programlarının temel bileşenleri”. Say Yayınları: Ankara. 2017.
 2. Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Terapi Uygulamaları Klinik Uygulamalarda Temel İlkeler. Sungur MZ (Çev. Ed) içinde “Bilişsel Davranışçı Aile Terapisi”. Düşyeri Kitap: İstanbul. 2020.
 3. Kaplan & Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry. Bozukurt A (Çev. Ed) içinde “Bebeklik ve erken çocukluk dönemlerinde beslenme ve yeme bozuklukları”. Güneş Tıp kitabevleri: Ankara. 2022
 4. Kaplan & Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry. Bozukurt A (Çev. Ed) içinde “Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Psikiyatrik Değerlendirmesi”. Güneş Tıp kitabevleri: Ankara. 2022

 

BİLDİRİLER

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bildiri

 1. Gürbüz AB, Tuncer Ö, Gürbüz Özgür B. Aile Hekimliği Uzmanlık Öğrencilerinin Otizme Yönelik Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. 6th International Congress of Health Sciences and Family Medicine, 16-18 Nisan 2021, çevrimiçi.
 2. Gürbüz Özgür B. Sağlık tedbiri kapsamında çocuk psikiyatrisine yönlendirilen olguların değerlendirilmesi. III. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 2018, Ordu.
 3. Kiprit M, Özgür E, Tuna EÜ, Özgür BG. Evaluation of health related quality of life, anxiety and depression levels in children with CSOM. 30th Politzer Society Meeting/1st World Congress of Otology 30 Haziran-3 Temmuz 2015, Niigata, Japonya
 4. Gürbüz Özgür B, Karakoç Demirkaya S, Aksu H, Avcil S. Ergen Yaşta Evlenme İzni için Gönderilen Adli Olguların İncelenmesi. I. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, 23 – 25 Ekim 2014, İstanbul.

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sunulan poster bildiri

 1. Gürbüz Özgür B, Aksu H, Özgür E, Cesur G. Effect of Congenital and Acquired Hypothyroidism on Forced Swimming Test in Juvenile Rats. 28th ECNP Congress 29 Ağustos-1 Eylül 2015, Amsterdam
 2. Gürbüz Özgür B, Aslan Kunt D, Sevinçok L. Psychotic symptoms related to hydroxychloroquine. 6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 2.Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, 16-20 Nisan 2014, Antalya
 3. Aslan Kunt D, Özdemiroğlu F, Sevinçok L, Kocabaş O, Gürbüz Özgür B, Altınyazar V. Panax ginseng, sildenafil, and rasagiline induced psychiatric symptoms in patients with Parkinson’s disease: two case reports. 6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 2.Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, 16-20 Nisan 2014, Antalya
 4. Güleş Z, Aksu H, Avcil S, Gürbüz Özgür B. The Side Effect Profiles And Efficacy Of Aripiprazole in Patients With Autism Spectrum Disorder. 5. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu, 30 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya
 5. Gürbüz Özgür B, Altınyazar V, Özdemiroğlu F. Use of n-acetyl cysteine in treatment-resistant schizoaffective patient: a case report. 5. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu, 30 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya
 6. Karakoç Demirkaya S, Aksu H, Yılmaz N, Gürbüz Özgür B. Depot Risperidone in Children and Adolescents to Support Treatment Adherence in Conduct Disorder: A Case Series. Regional Conference of the International Society for Adolescent Psychiatry and Psychology (ISAPP), 21-24 Kasım 2013, Ankara

 

Ulusal kongre, sempozyum, panelde panelist

 1. Gürbüz Özgür B. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda BDT yaklaşımları. 26. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 13-16 Nisan 2016, İzmir (Panelist)
 2. Gürbüz Özgür B. Toplum temelli ruh sağlığı modeli. 23. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 10-13 Nisan 2019, Fethiye (Panelist)

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bildiri

 1. Gürbüz Özgür B. Kurum bakımında kalan çocuk ve ergenlerin ruh sağlığına bütüncül yaklaşımda yaşanan sorunlar. Dr.Behçet Uz Kongresi 28 Şubat-2 Mart 2019, İzmir
 2. Dursun OB, Mukaddes NM, Alataş E……. Gürbüz Özgür B…… Türkiye birinci basamak sağlık çalışanları otizm farkındalık eğitimi çalışması. 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 09-12 Mayıs 2018, İstanbul.
 3. Özgür E, Gürbüz Özgür B, Çakıcı K. Kulak Burun Boğaz Hekimlerinin Otizm Spektrum Bozukluğu Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. 40. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 7-11 Kasım 2018, Antalya
 4. Gürbüz Özgür B, Aksu H, Eser E. Sağlık Çalışanlarının Çocukluk Çağı Otizmi Hakkında Bilgisini Ölçme Anketinin Türkçe Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2-6 Ekim 2018, İzmir
 5. Karakoç Demirkaya S, Aksu H, Gürbüz Özgür B, Güleş Z, Avcil Z, Öztürk S. İnternet Bağımlılığı İmpulsivite mi Kompülsivite mi? Patolojik İnternet Kullanımı Olan Çocuk ve Ergenlerdeki Yürütücü İşlevlerin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Obsesif Kompülsif Bozukluk Tanıları ile Karşılaştırılması. 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 23-26 Kasım 2017, Antalya.
 6. Gürbüz Özgür B, Eser E, Aksu H. Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Olan Çocukların Bakım Verenlerinin Yaşam Kalitelerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 5.Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, 11-12 Kasım 2016, İzmir
 7. Gürbüz Özgür B, Aksu H, Eser E. Otizmde Yasam Kalitesi Anketi- Ebeveyn Sürümünün Türkçe Geçerlilik Ve Güvenilirliği. 5.Ulusal Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, 11-12 Kasım 2016, İzmir
 8. Yasin A, Aksu H, Özgür E, Gürbüz Özgür B. Çocuk psikiyatrisine konuşma gecikmesi şikayetiyle başvuran olguların değerlendirilmesi. 26. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 13-16 Nisan 2016, İzmir
 9. Gürbüz Özgür B, Aksu H, Kara M. Cinsel istismar olgularında MAO A enziminin gen polimorfizmi ve davranım bozukluğu gelişmesi arasındaki ilişkinin incelenmesi. 26. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 13-16 Nisan 2016, İzmir
 10. Özgür E, Aksu H, Gürbüz Özgür B, Başak S, Eskiizmir G. Çocukluk Çağı Rekürren Epistaksis Olgularında Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Diğer Yıkıcı Davranım Bozukluğu Sıklığının Araştırılması. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya
 11. Demir HG, Karakoç Demirkaya S, Gürbüz Özgür B. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Otistik Belirtilerin Değerlendirilmesi. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 1-4 Nisan 2015, İstanbul

 

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sunulan poster bildiri

 1. Ercan ES, Guilherme P, Ülkü A,……. Gürbüz Özgür B……. The epidemology of childhood psychopathology in Turkey: A multicenter nationwide study (EPİCPAT-T). 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 09-12 Mayıs 2018, İstanbul
 2. Güleş Z, Aksu H, Gürbüz Özgür B. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Ebeveynlerinde Aleksitimi, DEHB ve Depresif Belirti Düzeyleri: Bir Olgu- Kontrol Çalışması. 22. Ergen Günleri, 1-3 Aralık 2017, İstanbul
 3. Gürbüz Özgür B, Aksu H, Yılmaz M, Karakoç Demirkaya S. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun etyopatogenezinde adrenomedüllin ve nitrik oksit. 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 3-7 Ekim 2017, Bursa
 4. Gürbüz Özgür B, Güleş Z, Aksu H. Otizm spektrum bozukluğu ve biyotidinaz eksikliği birlikteliği olan çocuk olgu. 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 3-7 Ekim 2017, Bursa
 5. Tosun A, Aksu H, Gürbüz Özgür B, Dursun Ş, Kaynak Türkmen M. Gebelik haftasına göre düşük doğum ağırlıklı term bebeklerin uzun dönem nörogelişimsel sonuçları. 18. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 20-24 Nisan 2016, Antalya
 6. Taş K, Karakoç Demirkaya S, Gürbüz Özgür B, Aksu H, Tosun AF. Baş ağrısı şikayeti olan çocuk ve ergenlerdeki psikiyatrik belirtilerin ve algılanan stres düzeylerinin değerlendirilmesi. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 13-16 Nisan 2016, İzmir.
 7. Karadiş KC, Aksu H, Gürbüz Özgür B. Çocuk Olguda Risperidon Tedavisine Bağlı Priapizm. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 13-16 Nisan 2016, İzmir.
 8. Aksu H, Gürbüz Özgür B, Karadiş K, Tosun A. Febril Konvülziyon Dikkat Eksikliğinde Bir Risk Faktörü Müdür? 17. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 06-09 Mayıs 2015, Çeşme.
 9. Taş K, Karakoç Demirkaya S, Gürbüz Özgür B, Aksu H. Nörogelişimsel Bozuklukların Doğum Mevsimi ile İlişkisinin İncelenmesi. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 1-4 Nisan 2015, İstanbul.
 10. Yılmaz N, Karakoç Demirkaya S, Gürbüz Özgür B, Eren E, Aksu H. Bir üniversite hastanesi çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine başvuran olguların sosyodemografik özelliklerinin incelenmesi. 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 25 (Ek2), 181-182. 12 – 16 Kasım 2014, Antalya.
 11. Erge D, Uysal P, Aksu H, Demir F, Gürbüz Özgür B, Avcil S, Dede Ş, Kurt Ömürlü İ, Yenigün A. Polen Alerjisi Olan Astım ve Alerjik Rinitli Adolesan Hastaların Polen Dönemindeki Depresyon ve Anksiyete Bulguları ile Hastalık Ağırlıkları, Kontrol Düzeyleri ve Tedavi Uygulamaları Arasındaki İlişki. 21. Ulusal Alerji ve İmmünoloji Kongresi, 25-29 Ekim 2014, Bodrum.
 12. Aksu H, Bozkurt G, Tosun AF, Güleş Z, Gürbüz Özgür B. Atipik Otizmin Eşlik Ettiği Ring Kromozom 22 Olgusu. 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 15-18 Mayıs 2013, Edirne.
 13. Aksu H, Karakoç Demirkaya S, Gürbüz Özgür B, Gün B. Aydın İlinde Bir Yıl İçerisindeki Tüm Çocuk ve Ergen Adli Olguların Değerlendirilmesi. 48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 9-13 Ekim 2012, Bursa.
 14. Aksu H, Gürbüz Özgür B. Varicella Zoster Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Obsesif Kompulsif Bozukluk: 2 Çocuk Olgu. 17. Ergen Günleri, 6-8 Aralık 2012, Samsun.
 15. Aksu H, Karakoç Demirkaya S, Gürbüz Özgür B. Di George Sendromu Olan Ergende Eşlik Eden Şizofreninin Klozapinle Tedavisi: Olgu Sunumu. 17. Ergen Günleri, 6-8 Aralık 2012, Samsun.

ÖDÜLLER

 1. Aksu H, Gürbüz Özgür B, Yılmaz M, Tunagür MT, Özbek MM. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda plazma oksitosin düzeylerinin sosyal işlevsellik ile ilişkisi. 28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 9-12 Mayıs 2018, İstanbul, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Proje Ödülü
 2. Karakoç Demirkaya S, Aksu H, Gürbüz Özgür B, Güleş Z, Avcil Z, Öztürk S. İnternet Bağımlılığı İmpulsivite mi Kompülsivite mi? Patolojik İnternet Kullanımı Olan Çocuk ve Ergenlerdeki Yürütücü İşlevlerin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Obsesif Kompülsif Bozukluk Tanıları ile Karşılaştırılması. 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 23-26 Kasım 2017, Antalya, Sözel Bildiri Üçüncülüğü
 3. Tosun A, Aksu H, Gürbüz Özgür B, Dursun Ş, Kaynak Türkmen M. Gebelik haftasına göre düşük doğum ağırlıklı term bebeklerin uzun dönem nörogelişimsel sonuçları. 18. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 20-24 Nisan 2016, Antalya, Poster Bildiri Üçüncülüğü
 4. Gürbüz Özgür B. Günümüzde psikiyatri asistanı olmak. Türk Psikiyatri Derneği 17. Yıllık Toplantı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 10-13 Nisan 2013, Antalya, Poster Birinciliği

Yurt Dışı Deneyimi

EFPT Değişim programı kapsamında Avon and Wiltshire Menral Health Partnership NHS Trust Çocuk Psikiyatrisi alanında Gözlemci Doktor. Dr. Kam Mukherjee / Bristol- İngiltere Aralık 2014