Uygulamalar

Psikiyatrik muayene

Online danışmanlık (Telepsikiyatri)

Tanı ve Tedavi

Aile görüşmesi

Okul değerlendirmesi

Psikoterapi

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) (Prof.Dr.Mehmet Z. Sungur, Prof.Dr.Maria Ceu Salvador, EABCT)

EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) (Prof.Dr.Ümran Korkmazlar, EMDR Europe)

Destekleyici Psikoterapi (Türkiye Psikiyatri Derneği)

Kabul ve Adanmışlık Terapisi (ACT) (Prof.Dr.Runa İ. Uslu, Uzm.Dr.Özlem Sürücü)

Oyun gözlem

İlaç tedavisi (psikofarmakoterapi)

Klinik değerlendirme testleri, ölçekler

Nöropsikolojik test bataryaları

 • Dikkat testleri
 • Stroop testi TBAG Formu
 • İşaretleme Testi
 • Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi- B Formu (GİSD-B)
 •  
 • Görsel Mekansal Biliş ve Yürütücü İşlevlerin Değerlendirilmesi
 • Raven Progresif Matrisler Testi
 • Çizgi Yönü Belirleme Testi
 • Wisconsin Kart Eşleme Testi
 •  
 • Öğrenme ve Bellek Değerlendirmesi
 • İşitsel Sözel Öğrenme Testi
 • Sayı Dizilerini Öğrenme Testi
 • Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi- B Formu (GİSD-B)

Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası